Book reviews

Ikigai The Japanese secret to a long and happy life | Ikigai Secrete japoneze pentru o viață lungă și fericită

EN | RO

Ikigai, raison d’être, life purpose.

I realize now, after reading the book, that the title can be quite misleading as it seems to promise a book on Ikigai, it’s meaning, what role it plays in the Japanese culture, it’s history and, well, what’s the Japanese secret to a long and happy life.

This book is about the people living on the Okinawa island, known as a Blue Zone or a place where people reach very old ages ( there are more than 400 persons over the age of 100 and it is considered the healthiest place on Earth). It talks about their habits, their day to day life, their diets and the way their society works. While all this information may be useful, as it gives you tips on healthy habits to incorporate in your life, it is far from what the book seemed to be about.

“simply interacting with others—playing a game, for example—offers new stimuli and helps prevent the depression that can come with solitude.”

It focused so much on the people from that specific island that it came to be irrelevant for the whole “Japanese” concept: Japan is a lot bigger and much more diverse than what Okinawa island represents. So while Ikigai is definitely something that belongs to the whole of Japan, we never find out what Japan thinks about it. We only have the Okinawans’ take on it.

This part did bother me a lot, really, because I couldn’t stop but think about the Japanese living in Tokyo or Osaka or any other big, crowded city in Japan. We all know that work is part of the Japanese culture, even this book says so, but they never show us how a person who’s working 10+ hours a day, who lives in the super crowded typical city of Japan and who doesn’t have the time or space to grow his own fruits and vegetables keeps and pursues his Ikigai. How does he find it? Life on an island is, as we all must agree, quite different from the city life. It made me wonder at some point… could it be that the Ikigai can only be achieved on an island like Okinawa?

Afterwards, there were some strange contradictions going on. The authors kept telling us how it is our mission to find our ikigai but then how we shouldn’t stress over it or worry if we didn’t find it. So, uhm, which one is it? Also, the authors don’t seem to have put a lot of work into it. All the information is taken either from Frankl or Taleb or others, either quotes from the interviews they had with the people from Ogimi ( a village in Okinawa) or some other Blue Zones.

Overall, while not a book to put in the trash can, it is certainly misleading ( should have been called ” Long and happy life on the Okinawa island” or “Live like the Okinawans” or something like this ) and it can be quite incoherent at some points. Too little focus on Ikigai, which was supposed to be the subject of the book, and too much on diet, yoga, therapies, quotes.

“Life is not a problem to be solved. Just remember to have something that keeps you busy doing what you love while being surrounded by the people who love you.”

It is a fast paced read, short chapters and simple.

Is it giftable? Depends. As an easy read with no expectations, yes. If the person to whom you’re giving this is a gift is actually interested in Ikigai and how to discover it, no.

Till next book, stay healthy and keep reading!

img_20190107_193900_279


RO

Ikigai, raison d’être, scopul vieții.

Îmi dau seama acum, după ce am citit cartea, că titlul poate fi destul de înșelător. Pare să promită o carte despre Ikigai, ce înseamnă acest cuvânt, rolul pe care îl joacă în cultura japoneză, istoria lui și, ei bine, care este secretul japonez al unei vieți lungi și fericite, însă doar pare.

Cartea vorbește despre persoanele care trăiesc pe insula Okinawa, cunoscută sub numele de Zonă Albastră sau un loc în care oamenii ating vârste foarte înaintate (există peste 400 de persoane cu vârsta de 100 de ani și este considerat cel mai sănătos loc de pe Pământ). Vorbește despre obiceiurile lor, despre viața de zi cu zi, despre dietă și modul în care le funcționează societatea. Deși toate aceste informații pot fi utile, deoarece oferă sfaturi și obiceiuri sănătoase pentru a le încorpora în viața ta, este departe de ceea ce părea să fie.

Autorii s-au concentrat atât de mult asupra oamenilor de pe acea insula încât conținutul a devenit irelevant pentru întregul concept “japonez”: Japonia este mult mai mare și mult mai diversă decât ceea ce reprezintă insula Okinawa. Deci, în timp ce Ikigai este cu siguranță un lucru care aparține întregii Japonii, nu aflăm niciodată ce gândește Japonia. Avem doar opiniile și experiența celor din Okinawa.

Această parte m-a deranjat mult pentru că nu puteam să nu mă gândesc la japonezii care trăiesc în Tokyo sau Osaka sau în orice alt oraș mare și aglomerat din Japonia. Știm cu toții că munca face parte din cultura japoneză, chiar și această carte spune asta, dar nu ne arată niciodată cum o persoană care lucrează peste 10 ore pe zi, care trăiește în orașul tipic superaglomerat japonez și care nu are timpul sau spațiul pentru a-și crește propriile fructe și legume își păstrează și urmărește Ikigai-ul. Cum îl găsește? Viața de pe o insulă este, și cred că suntem de acord, destul de diferită de viața orașului. M-a făcut să mă întreb la un moment dat … poate că Ikigai-ul poate fi găsit numai pe o insulă ca Okinawa?

Ulterior, au apărut unele contradicții ciudate. Autorii au spus constant în carte cum că este misiunea noastră să ne găsim ikigai-ul, dar mai apoi să nu ne stresăm în legătură cu el și să nu ne facem griji dacă nu l-am găsit. Deci, cum e până la urmă? De asemenea, autorii nu par să fi făcut mare lucru, lipsește puternic elementul original. Toate informațiile sunt preluate fie de la Frankl, de la Taleb sau alții, fie din interviurile pe care le-au avut cu oamenii din Ogimi (un sat din Okinawa), sau din alte zone albastre.

Deși nu este o carte pe care să o pui în coșul de gunoi, este cu siguranță înșelătoare (ar fi trebuit să fie numită “Viața lungă și fericită pe insula Okinawa” sau ” Trăiește ca și cei din Okinawa” sau ceva de genul acesta) și poate fi destul de incoerentă în anumite puncte. Prea puțină concentrare pe Ikigai, care ar fi trebuit să fie subiectul cărții, și prea multă pe diete, yoga, terapii, citate.

Are un ritm rapid de citire, e scurtă și nu e plictisitoare. Poate fi făcută cadou? Depinde. Ca o citire ușoară fără așteptări, da. Dacă persoana căreia îi dai acest cadou este de fapt interesată de Ikigai și cum să îl descopere, nu.

Până la următoare carte, rămâneți sănătoși și citiți!

Advertisements

2 thoughts on “Ikigai The Japanese secret to a long and happy life | Ikigai Secrete japoneze pentru o viață lungă și fericită”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s