Book reviews

the princess saves herself in this story| prințesa se salvează singură în povestea asta

EN

I am a feminist and while I won’t go on about my feminist principles, imagine my happiness when I saw the title of this book! The princess saves herself in this story, was a story that I really wanted to read. I was hoping for a story that would show me a princess that needs no prince on a white horse to come save her from whatever may her shackles be.I went in with high, high expectations based on the promises in the title and I was let down.

First, a part of me wants to be politically correct and say that oh, but what defines art, what makes a poem a poem and all that stuff, concluding that if someone was moved at some point by the poems in this book than that’s enough, BUT feelings can be expressed in a myriad of ways! Isn’t that what makes the great poets so.. great? That they have found a way to point at the obvious and make it seem fascinating? Everyone can say hope is the power to go on no matter what ( eh, catchy right?) but Emily Dickinson describes it like this:

“Hope” is the thing with feathers –
That perches in the soul –
And sings the tune without the words –
And never stops – at all –

Now, check out this poem, excerpt from our book:

“i’m not scared

of the monsters

hidden underneath

my bed.

i’m much more scared

of the boys

with messy brown hair,

sleepy eyes,

& mouths

that only know

how to form

half-truths.”

I won’t go on arguing whether the content of this book is or not poetry as hopefully my opinion was made clear by now.

Secondly, let’s talk about the message. I appreciate the fact that the author decided to open up like this. Struggling with family abuse, body image, low self esteem are, sadly, things one does not open up about easily.

However I must say that in this whole book I did not hear anything that hasn’t been said before in a much, much better way. I may argue that some of the messages are not even healthy as at some point she says how self respect means putting your happiness above everyone else’s. I do not agree with that, in my world that is selfishness.

To me this book was an attempt to something grand but all it managed to accomplish was a mess of interrupted sentences and words with a weak or doubtful message, at best and rarely motivational.

Do I recommend it? No.

Is it “giftable”? I’d say no.

Till next book, stay healthy and keep reading!


RO

Sunt feministă așa că imaginați-vă fericirea mea atunci când am văzut titlul acestei cărți! prințesa se salvează singură în povestea asta a fost o poveste pe care am vrut cu adevărat să o citesc. Speram o poveste care să-mi arate o prințesă ce nu are nevoie de nici un prinț pe cal alb care să vină să o salveze de orice-ar ține-o legată. Am avut așteptări mari bazate pe titlu și recenziile absolut uimitoare pe de Goodreads însă ce-am găsit a fost dezastruos.

În primul rând, o parte din mine vrea să fie politically-correct și să se întrebe oare ce definește arta, ce face o poezie o poezie și toate lucrurile astea, concluzionând că dacă cineva a fost mișcat la un moment dat de poeziile din această carte atunci e motiv suficient ca ea să existe. DAR sentimentele pot fi exprimate în milioane și milioane de moduri și nu toate sunt egale! Oare nu asta e ceea ce face ca marii poeți să rămână în istorie? Faptul că au găsit mijloace de a exprima sentimente și stări într-un fel la care nu te așteptai, la care tu, om simplu, nu te-ai fi gândit? Toată lumea poate spune că speranța este puterea de a continua ( și mai că nu sună bine, eh? ) dar uitați-vă la Emily Dickinson cum vorbește despre speranță:

Speranţa e ceva cu pene
Care-îşi face cuib în inima-încercată 
Şi care cântă-o melodie nerostind cuvinte,
Fără-a conteni vreodată.

Acum, uitați-vă la o poezie luată din cartea în discuție:

“nu mi-e frică

de monștri

 

ascunși

sub pat.

 

mai degrabă mi-e frică

de băieții

 

cu păr castaniu, ciufulit,

cu privire adormită

 

& guri

care nu știu

 

decât să spună

jumătăți de adevăr.

 

-dragonii mei.“

(am păstrat formatul exact cum este în cartea fizică)…

Cred că s-au întors mai marii poeți în mormânt când au auzit că asta e cea mai apreciată formă de poezie astăzi. Eu una nu voi mai argumenta dacă conținutul acestei cărți este sau nu poezie, cred că părerea mea a fost clarificată până acum.

În al doilea rând, să vorbim despre mesaj. Apreciez faptul că autoarea a decis să se deschidă așa de mult. Lupta cu abuzul în familie, imaginea corporală, stima de sine scăzută sunt, din păcate, lucruri despre care nu e ușor să vorbești. Totuși, trebuie să spun că în această carte nu am auzit nimic care să nu fi fost spus înainte într-o manieră mult mai bună. S-ar putea argumenta că unele dintre mesaje nu sunt nici măcar sănătoase, deoarece într-un anumit moment ea spune că respectul de sine înseamnă a-ți pune fericirea deasupra tuturor celorlalți. Nu sunt de acord cu asta, în lumea mea, asta este egoism.

Pentru mine, această carte a fost o încercare de a face ceva măreț, dar tot ceea ce a reușit să realizeze a fost un dezastru de propoziții magnifice, cuvinte puse împreună fără să redea un mesaj de calitate, rareori reușind să fie motivațional.

O recomand? Nu. Bună de făcut cadou? Eu nu aș face așa ceva nimănui.

Până la următoarea carte, rămâneți sănătoși și continuați să citiți!

Advertisements

4 thoughts on “the princess saves herself in this story| prințesa se salvează singură în povestea asta”

  1. Yeah I agree, I’ve never seen the appeal of these *shrugs* amazing how there’s now three (I think?) in the series!

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s